Wojciech Jaruzelski

Wojciech Jaruzelski urodziny : 1923-07-06

Polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, przewodniczący Rady Państwa PRL i prezydent PRL.

Wojciech Jaruzelski – przeszłość

Prezydent RP (1989–1990), generał armii Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1960–1965), szef Sztabu Generalnego WP (1965–1968), minister obrony narodowej(1968–1983), przewodniczący Komitetu Obrony Kraju – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego (1981–1983) sprawowała faktyczną władzę w Polsce, członek Biura Politycznego KC PZPR (1971–1989), I sekretarz KC PZPR (1981–1989), poseł na Sejm PRL III[2], IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, prezes Rady Ministrów PRL (1981–1985).

Wojciech Jaruzelski – ciekawostki

Napisał 9 książek.
Podczas studiów na Akademii Sztabu Generalnego, koledzy Wojciecha Jaruzelskiego nazywali go „małym Jezusem” – z powodu niezwykłej przykładności, pilności, dobrego wychowania i wielkiej pobożności.

Wojciech Jaruzelski – rodzina

Żoną Wojciecha Jaruzelskiego była od 1960 Barbara Jaruzelska (ślub wzięli w Szczecinie), doktor filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mają córkę Monikę oraz wnuka Gustawa.
Jaruzelski uczęszczał do jednej klasy w gimnazjum wraz z Tadeuszem Gajcym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top