Rafał Grzondziel

Rafał Grzondziel urodziny : 1912-10-19

Kapłan katolicki, franciszkanin, członek prowincji, panewnickiej, wykładowca nauk politycznych, harcmistrz, działacz społeczny na rzecz Polonii kanadyjskiej.

Rafał Grzondziel – przeszłość

Absolwent filozofii i teologii. We wrześniu 1939 roku dostaje się do sowieckiej niewoli ale rok później ucieka na śląsk i do Grecji. Po przystąpieniu Włoch do wojny został ewakuowany do Libanu, przydzielony do Kwatery Głównej WP na Wschodzi, a potem w szerekach Brygady Karpackiej w Palestynie. Brał udział we wszystkich działaniach bojowych II Korpusu w kampanii włoskiej.

Rafał Grzondziel – ciekawostki

Od 1952 roku zamieszkał na stałe w Kanadzie. W 1965 roku wziął udział w II Soborze Watykańskim. Uważany za odkrywcę regionu w prowincji Ontario, uznanego za kolebkę polskiego osadnictwa w Kanadzie. W latach 50 osiadł w miejscowości, gdzie w 1858 roku przybyła tam pierwsza grupa (18 rodzin) z polskich Kaszub. Ksiądz Grzondziel wprowadził tam elektryfikację i telefonizację oraz pocztę. Dzięki jego wysiłkom Urząd Nazw Geograficznych zatwierdził nazwę „Kaszuby”. Dziś znajdują się tam polskie kościoły, szkoły, pomniki, obozy i stanice harcerskie oraz skansen.

Rafał Grzondziel – rodzina

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top