Piotr Skarga

Piotr Skarga urodziny : 1536-02-02

Polski jezuita, pisarz i kaznodzieja. Był nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Skarga sprzeciwiał się szerokim uprawnieniom szlachty i dążył do wzmocnienia władzy królewskiej. Jego najbardziej rozpoznawalnymi dziełami są „Żywoty świętych” oraz „Kazania sejmowe”. Znany był również ze swojej działalności dobroczynnej.

Piotr Skarga – przeszłość

Był przedstawicielem tzw. szlachty zagrodowej, wywodzącej się ze wsi. Studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł bakałarza na Wydziale Filozoficznym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1564 roku we Lwowie.

Piotr Skarga – ciekawostki

Skarga nie ukrywał swojej niechęci wobec innowierców. Złośliwi twierdzą nawet, że podczas kazań wykonywał gesty, sugerujące pożyteczność ścinania heretyków. Radykalizm religijny przysporzył mu wielu wrogów wśród polskiej szlachty.

Piotr Skarga – rodzina

Piotr Skarga był najmłodszy z pięciorga dzieci Michała i Anny Powęskich.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top