Paweł Wojciechowski

Paweł Wojciechowski urodziny : 1960-01-03

Jest ekonomistą i doktorem nauk technicznych w dziedzinie informatyki, a także dyplomatą. Pracował jako menadżer, ale najbardziej znany jest ze swej pracy ministra finansów oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Paweł Wojciechowski – przeszłość

Kształcił się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, tam też później pracował przez jakiś czas jako asystent na studiach MBA w Weatherhead School of Managem w mieście Cleveland. W 2006 roku został ministrem finansów.

Paweł Wojciechowski – ciekawostki

Od 2010 roku jest ambasadorem RP i posiada status stałego przedstawiciela przy międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Paweł Wojciechowski – rodzina

Ma żonę Sabinę i trzech synów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top