Melchior Wańkowicz

Melchior Wańkowicz urodziny : 1892-01-10

Pisarz, publicysta, uznawany za klasyka literatury faktu. Pisał reportaże i prozę, był też korespondentem wojennym. Jego najbardziej znanym dziełem jest „Ziele na kraterze”, ale też wspomnienia „Szczenięce lata”, „Smętka” i „Bitwa o Monte Cassino”. Jeden z najwybitniejszych reportażystów w Polsce.

Melchior Wańkowicz – przeszłość

Już w czasach zaboru rosyjskiego publikował w prasie swoje pierwsze artykuły. Między innymi były to wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa, które w okresie międzywojennym wydał w tomach. Po wybuchu wojny zaczął pracę jako korespondent działający przy II Korpusie Polskim generała Andersa

Melchior Wańkowicz – ciekawostki

Jego utwór „Wrzesień żagwiący” wydatnie przyczynił się do umocnienia legendy wokół Westerplatte i jej bohaterskiej obrony przez niewielki oddział polskich żołnierzy.
W 1964 roku, za podpisanie listu protestacyjnego przeciwko cenzurze, został aresztowany i w więzieniu spędził kilka tygodni.

Melchior Wańkowicz – rodzina

Pochodził z ziemiańskiej rodziny broniącej polskości na Kresach. Jego krewnym był znany malarz epoki romantyzmu i przyjaciel Mickiewicza – Walenty Wańkowicz.
Miał trójkę rodzeństwa – siostrę Reginę i braci: Czesława i Witolda. Rodzice umarli, kiedy był małym dzieckiem.
W 1916 roku ożenił się z Zofią Małagowską.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top