Marcin Luter

Marcin Luter urodziny : 1483-11-10

Niemiecki teolog i reformator religijny. Doktor teologii i współtwórca luteranizmu. Ogłosił 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów.

Marcin Luter – przeszłość

Studiował na uniwersytecie w Erfurcie. W 1505 roku przystąpił do zakonu augustianów. Po odbyciu postulatu i nowicjatu przyjął święcenia kapłańskie. Wykładał filozofię moralną w klasztorze w Wittenberdze. Prowadził mnóstwo wykładów na temat psalmów, Pisma Świętego i listów do Rzymian i Galatów.

Marcin Luter – ciekawostki

Obecnie żyje około 2800 jego potomków, zrzeszonych w Lutheridenvereinigung.

Marcin Luter – rodzina

Ożenił się z byłą zakonnicą Katarzyną von Borą. Miał szóstkę dzieci: Jana, Elżbietę, Magdalenę, Marcina, Pawła i Małgorzatę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top