Małgorzata Chmielewska

Małgorzata Chmielewska urodziny : 1951-01-01

To zakonnica należąca do Wspólnoty „Chleb Życia”. Od dłuższego czasu włącza się w wiele akcji charytatywnych. Troszczy się o ludzi bezrobotnych i stara się im pomagać. Stworzyła specjalną fabrykę, która daje pracę potrzebującym.

Małgorzata Chmielewska – przeszłość

Ukończyła studia o kierunku biologicznym na Uniwersytecie Warszawskim. Pełniła rolę nauczycielki religii. Następnie oddała się całkowicie Bogu i ludziom. Wstąpiła do klasztoru. Od tej pory prowadzi domy dla ludzi chorych i niechcianych.

Małgorzata Chmielewska – ciekawostki

Siostra Małgorzata została odznaczona Medalem świętego Jerzego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi tytułami, nie zawsze związanymi z Kościołem, bowiem została ona także doceniona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Małgorzata Chmielewska – rodzina

Rodzice siostry Małgorzaty Chmielewskiej nie troszczyli się zanadto o jej wychowanie religijne, dlatego też zaczęła ona głębiej interesować się katolicyzmem po studiach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top