Józef Wróbel

Józef Wróbel urodziny : 1952-10-18

Polski biskup rzymskokatolicki, sercanin, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup diecezjalny Helsinek, biskup pomocniczy lubelski.

Józef Wróbel – przeszłość

Uczył się w żywieckim liceum, naukę kontynuował w Pomaturalnym Studium Technicznym a także Politechnice Łódzkiej, następnie wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 1980 roku. W 1987 roku uzyskał doktorat na KULu.

Józef Wróbel – ciekawostki

W 2000 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II na biskupa diecezjalnego diecezji Helsinki. Święcenia biskupie otrzymał w luterańskim kościele. W 2012 roku został kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej.

Józef Wróbel – rodzina

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top