Józef Stanisław Tischner

Józef Stanisław Tischner urodziny : 1931-03-12

Był polskim prezbiterem katolickim oraz filozofem. Nawiązywał do filozofii dramatu oraz metafizyki dobra, to także przedstawiciel personalizmu.

Józef Stanisław Tischner – przeszłość

Uczęszczał do I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, a po jego ukończeniu w 1949 roku podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium. Zaczął od studiowania prawa, jednak porzucił naukę po roku i w 1950 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1955 roku, a po spędzeniu kilku miesięcy w parafii św. Marcina w Jawiszowicach rozpoczął kolejne studia – tym razem filozoficzne. Właśnie z filozofii zrobił doktorat, broniąc pracę „Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla”.

Józef Stanisław Tischner – ciekawostki

Był mocno związany z Podhalem, m.in. dzięki temu, że pełnił funkcję kapelana Związku Podhalan. Wygłaszał kazania w gwarze góralskiej, a także pisał w tej odmianie języka, m.in. „Historię filozofii po góralsku” (1997).

Józef Stanisław Tischner – rodzina

Jego ojciec, Józef, kierował szkołą w Łopusznej, a matka, Weronika, była w niej nauczycielką. Jego brat, Marian Tischner, jest polskim lekarzem weterynarii i profesorem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top