Jerzy Marian Grotowski

Jerzy Marian Grotowski urodziny : 1933-08-11

Był znanym na całym świecie polskim reżyserem teatralnym, a także cenionym teoretykiem teatru, pedagogiem i twórcą metody aktorskiej. Miał ogromny wpływ na reformę teatru XX wieku. Jego działalność można podzielić na kilka etapów – „teatr przedstawień”, parateatr, teatr źródeł, dramat obiektywny oraz sztuki rytualne.

Jerzy Marian Grotowski – przeszłość

Zanim wybuchła wojna, Grotowski mieszkał z rodzicami i bratem w Przemyślu. W czasie wojennej tułaczki trafił z matką i bratem do Nienadówki nieopodal Rzeszowa. Studiował w PWST w Krakowie (skończył studia w 1955 r.), potem skończył reżyserię w moskiewskim Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Studia reżyserskie kontynuował potem w Krakowie. Jako reżyser zadebiutował w 1957 roku sztuką „Krzesła” Ionesco, wystawioną w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Jerzy Marian Grotowski – ciekawostki

Jego najważniejsze przedstawienia to m.in. „Kobieta jest diabłem” Prospera Mérimée,” Bogowie deszczu”, „Wujaszek Wania” Czechowa, „Orfeusz” Jeana Cocteau, „Kain” George’a Byrona, „Dziady” Mickiewicza, „Kordian” Słowackiego itp. Największy światowy rozgłos zyskały „Apocalypsis cum figuris”, „Akropolis” i „Książę niezłomny” .

Jerzy Marian Grotowski – rodzina

Jego rodzice – Marian Grotowski, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, i Emilia z Kozłowskich, nauczycielka, mieli oprócz Jerzego jeszcze jednego syna, Kazimierza, który piastował stanowisko profesora fizyki jądrowej na UJ.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top