Jan Legowicz

Jan Legowicz urodziny : 1909-08-09

To polski filozof oraz historyk filozofii, znany i ceniony na całym świecie. W dziedzinie jego zainteresowań była głównie filozofia starożytna oraz średniowieczna. Od 1953 roku był profesorem UW, prowadząc zajęcia naukowe i dydaktyczne, a także pełniąc wiele funkcji administracyjnych, m.in. piastował stanowisko dziekana Wydziału Filozofii UW czy kierownika katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IF UW.Współpracował też z PAN, a po przejściu na emeryturę w 1979 czynnie brał udział w życiu naukowym.

Jan Legowicz – przeszłość

Jako dziecko mieszkał we Lwowie, gdzie chodził do szkoły i skończył liceum. Następnie podjął studia filozoficzne i pedagogiczne na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu Szwajcarskim. Wśród jego zainteresowań były m.in. paleografia, numizmatyka oraz archeologia i języki klasyczne.

Jan Legowicz – ciekawostki

Przed wojną wstąpił do zakonu braci mniejszych i przyjął święcenia kapłańskie, jednak zawierucha wojenna i czynne uczestnictwo w działalności ruchu oporu sprawiły, że zwątpił w swoje powołanie. Jego prośba o unieważnienie święceń kapłańskich, skierowana do papieża Piusa XII, została pozytywnie rozpatrzona – w 1947 otrzymał dyspensę, po czym rozpoczął pracę związaną m.in. z ratowaniem zabytków i nauczaniem.
Redagował „Przegląd Humanistyczny”, „Studia Filozoficzne” i „Życie Szkoły Wyższej”.

Jan Legowicz – rodzina

Jest ojcem dziennikarza Programu III Polskiego Radia, Wiktora Legowicza.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top