Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki urodziny : 1867-12-01

polski chemik, polityk, naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego, w latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ignacy Mościcki – przeszłość

Uczęszczał do gimnazjum w Płocku, a przeniesieniu rodziny do Skierbieszowa uczył się w Zamościu. Po
przeniesieniu się do Warszawy kontynuował naukę w szkole Pankiewicza, a później w szkole realnej Babińskiego. W 1891 ukończył chemię na Politechnice w Rydze a w 1897 rozpoczął studia uzupełniające z zakresu

fizyki i matematyki na Uniwersytecie we Fryborgu.

Ignacy Mościcki – ciekawostki

W latach 1912 – 1922 był profesorem Politechniki Lwowskiej, a od 1925 był rektorem na tej uczelni.
Jest autorem nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza.
W latach 1925-126 był profesorem Politechniki Warszawskiej.
W 1930 był inicjatorem budowy m.in. wielkiego kombinatu chemicznego w Mościcach pod Tarnowem.
W 1939 po wybuchu I wojny światowej został internowany do Rumunii po czym zrezygnował z prezydentury i przeniósł się do Szwajcarii gdzie przebywał do śmierci.
Szczątki Ignacego Mościckiego zostały sprowadzone do Polski w 1993 roku i pochowane w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Ignacy Mościcki – rodzina

Pochodził z rodziny szlacheckiej, pieczętującej się herbem Ślepowron, pochodzącej z mazowieckich Mościc.
Był synem Faustyna Walentego i Stefanii z Bojanowskich. Walenty – dziadek Ignacego Mościckiego, brał udział w powstaniu listopadowym. Miał piątkę rodzeństwa: Witolda Jana, Aleksandrę, Władysława, Zofię i Ludwika Hipolita.
W 1982 został mężem Michaliny Czyżewskiej, która była córką ciotki Mościckiego. Ze względu na bliskie spokrewnienie małżonków papież udzielił im dyspensy na to małżeństwo. W 1897 urodziła mu się córka, która szybko zmarła na koklusz – co wywołało załamanie nerwowe u Mościckiego. Miał za to czwórkę zdrowych dzieci: Michała, Helenę, Józefa i Franciszka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top