Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz urodziny : 1946-07-01

Był jednym z najwybitniejszych niemieckich uczonych i dyplomatów, prawdziwym polihistorem, czyli osobą wykształconą w wielu dziedzinach. Jego pasją były m.in. filozofia, matematyka, prawo, fizyka czy historia. Do jego najważniejszych dzieł filozoficznych należą: „De principio individui” (1663), „Discours de métaphysique” (1686), „Système nouveau de la nature” (1695), „Essai de Théodicée…” (napisana w 1696, wydana 1710), „Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego” (1714, wydana 1720). W swojej filozofii rozwijał myśli Kartezjusza, a w matematyce, zupełnie niezależnie od Isaaca Newtona, stworzył rachunek różniczkowy.

Gottfried Wilhelm Leibniz – przeszłość

Już jako dziecko wykazywał niezwykłe zdolności intelektualne. Studia zaczął, mając niespełna 15 lat. Studiował wówczas filozofię, potem zajął się także studiowaniem fizyki, matematyki i prawa. Pracował jakiś czas na uniwersytecie, potem na dworze króla Ludwika XIV, a potem stał się wieloletnim asystentem księcia Hanoweru, Jerzego Ludwika.

Gottfried Wilhelm Leibniz – ciekawostki

To właśnie jemu zawdzięczamy stosowany do dzisiaj w bibliotekach system katalogowy, dzisiaj określany klasycznym systemem katalogów rzeczowych.

Gottfried Wilhelm Leibniz – rodzina

Pochodził z rodziny polskich emigrantów, arian Lubienieckich, a jego ojciec był profesorem filozofii na Uniwersytecie w Lipsku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top