Ernest Malinowski

Ernest Malinowski urodziny : 1818-01-05

Był polskim inżynierem kolejowym i drogowym. Brał udział w budowie kolei w Peru i Ekwadorze, zaprojektował i zbudował Centralną Kolej Transandyjską, pracował też ze Francji i Algierii. Wsławił się jako bohater obrony Callao – największego i najważniejszego portu Peru, w 1886 roku, w wojnie Peru z Chile.

Ernest Malinowski – przeszłość

W czasie powstania listopadowego wraz z rodziną wyemigrował do Francji, gdzie uczył się, a następnie studiował na paryskiej politechnice, po czym w 1838 roku zaczął pracować w Korpusie Inżynierów Dróg i Mostów.

Ernest Malinowski – ciekawostki

Ciekawym pomysłem upamiętnienia Ernesta Malinowskiego jest statuetka z repliką jego pomnika znajdującego się w Peru (w najwyższym punkcie trasy kolei transandyjskiej, którą zaprojektował i zbudował), którą dostaje najciekawszy produkt i innowacja techniczna w dziedzinie kolejnictwa. Nagrodę przyznaje TRAKO podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych.

Ernest Malinowski – rodzina

Nigdy się nie ożenił, choć cieszył się powodzeniem towarzyskim i zainteresowaniem kobiet.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top