Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid urodziny : 1821-08-24

Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.

Cyprian Kamil Norwid – przeszłość

Cyprian Norwid urodził się we wsi Laskowo-Głuchy. Poeta został wcześnie osierocony, wychowywał się od 1825 roku u prababki Hilarii z Buynów Sobieskiej. Rok 1830 i powstanie listopadowe Norwidowie spędzili w Warszawie. Razem ze starszym bratem Ludwikiem Cyprian uczył się w warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. Pobierał prywatne lekcje rysunku u znanego warszawskiego malarza Jana Klemensa Minasowicza. Nieregularna i przerwana edukacja Norwida sprawiła, że był samoukiem.
Pierwsze środowisko literackie Norwida stanowili autorzy skupieni wokół redagowanego przez Hipolita Skimborowicza Piśmiennictwa Krajowego. Utrzymywał kontakty z tzw. Cyganerią Warszawską, a także z Karolem Levittoux. W 1841 r. zbliżył się do Biblioteki Warszawskiej i salonu Łuszczewskich. Debiutował na łamach Piśmiennictwa Krajowego (nr 8/1840) wierszem „Mój ostatni sonet”.

Cyprian Kamil Norwid – ciekawostki

Cyprian Kamil Norwid był niezrozumiany przez współczesnych sobie ludzi,by zostać zrozumianym przez „Późnych wnóków”
W kancelarii parafialnej pobliskiej wsi Dąbrówka zachował się akt chrztu poety, a na miejscowym cmentarzu znajduje się nagrobek jego matki – Ludwiki.
W latach 70 Czesław Niemen wykonywał utwory Norwida pt: „Bema pamięci żałobny rabsod”, „Italiam, Italiam!”, „moja Ojczyzna”, „Pielgrzym”, Daj mi stążkę błękitną…” „Jesień”
W 1976 roku utwór Norwida pt: „Przechodniem byłem między Wami” wykonała Budka Suflera.
Do tekst ów Norwida śpiewał stan Borys „Czy podam się o amnestię?”, Zespół closterkeller „Po to właśnie”, Maciej Maleńczuk „moja piosenka, Bema pamięci żałoby rabsod”, de Press „Gromy i piłki” – album poświęcony poecie.
C.K. Norwid był autorem kilkunastu obrazów olejnych, z których do dziś przetrwały cztery. Alegoryczne przedstawienie odrodzonej Polski pod nazwą Jutrznia od grudnia 2007 znajduje się w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.
Zmarł w przytułku we Francji nad ranem 23 maja 1883. Pochowany został na cmentarzu Montmorency, symboliczna ziemia z jego grobu została w 2001 r. przewieziona do Polski i umieszczona w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.

Cyprian Kamil Norwid – rodzina

Cyprian Norwid urodził się Laskowo-Głuchy, gdzie został ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu. Jego ojcem chrzestnym był Cyprian Szukiewicz. Ojciec Norwida Jan był plenipotentem Radziwiłłów, później administracji Namiestnictwa, matka Ludwika (1798–1825) była jego trzecią żoną. Szybko osierocili syna, który wychowywał się u prababki Hillarii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top