Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz urodziny : 1948-08-03

To polski polityk, historyk, a także nauczyciel akademicki, związany z partią Prawo i Sprawiedliwość.
W latach 1991-1992 piastował urząd Ministra spraw wewnętrznych, a w latach 2006-2007 zajmował stanowisko Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2011 roku jest posłem VII kadencji Sejmu.

Antoni Macierewicz – przeszłość

Skończył historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasie studiów organizował się w działalność polityczną – opozycyjną, za co wielokrotnie był rozpracowywany i inwigilowany przez służby bezpieczeństwa PRL. Kolegia ds. wykroczeń karały go sześć razy, był także zatrzymany na 48 godzin w areszcie ponad 20 razy. Działał również w NSZZ „Solidarność”, gdzie kierował Ośrodkiem Badań Społecznych, wchodził też w skład komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej, który powstał po wprowadzeniu stanu wojennego, za co był internowany.

Antoni Macierewicz – ciekawostki

3 maja 1990 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez Prezydenta RP na Uchodźstwie. W 2010 roku został uznany „Człowiekiem Roku 2010” przez „Gazetę Polską”.

Antoni Macierewicz – rodzina

Z żoną, Hanną Natorą-Macierewicz, ma córkę Aleksandrę. Jest także dziadkiem trójki wnuków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top