Andrzej Tomasz Towiański

Andrzej Tomasz Towiański urodziny : 1799-01-01

Był to polski myśliciel związany z ruchem religijnym, jakim jest mesjanizm. Uważał, że prowadzenie polityki przez wszystkie państwa powinno odbywać się zgodnie z zasadami ewangelickimi, a wojna do niczego nie prowadzi.

Andrzej Tomasz Towiański – przeszłość

Studiował prawo, po czym pracował w Sądzie Głównym znajdującym się w Wilnie. Następnie wyjechał do Francji, gdzie przebywał wśród polskich emigrantów. Wkrótce zarzucono mu zdradę i współpracę z caratem.

Andrzej Tomasz Towiański – ciekawostki

Zasłynął jako twórca ideologii zwanej towianizmem, która mówi, że każdego człowieka należy traktować jak swego bliźniego. Cenił Napoleona Bonaparte rzekomo za to, iż jego działania naprowadzały ludzkość na drogę dobra.

Andrzej Tomasz Towiański – rodzina

Jego żoną była Karolina Maksówna, z którą zamieszkał w odziedziczonym po ojcu domu znajdującym się w Antoszwińcie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top